The Job Auction Country


Share On

Cleaner 
(Job)

adzuna-uk  |  United Kingdom  |  

Ref:
ADZUNA-GB-GV1WP
Direct:
Employer:
Location:
United KingdomMarket St, Ruthin, LL15 1ZR
Category:
Domestic/Other
Salary:
£17,640.00 per Annum
See calculations
Work Type:
Permanent
Work Time:
Full Time
Tags:
job,united-kingdom,adzuna

Description 

Cleaner Llysfasi Salary £8.75 per hour - (20 hours per week, 5 days per week, 06:30am - 10:30am) Permanent, Part Time Our Llysfasi site are now looking for a Cleaner to join them on a permanent, part time basis for 15 hours per week.

The working hours will be 6.30 am to 10.30 am, Monday to Friday.

Working as one of the College wide Facilities Team, you will assist the Head of Estates and Facilities in providing an outstanding facility for staff, students and visitors.

You'll undertake all normal aspects of the role such as; sweeping, vacuuming, cleaning surfaces, dusting, mopping, polishing and emptying waste bins.

You'll also support the College's waste/recycling management strategy Previous cleaning experience is not essential - all that we ask is that you have a good understanding of cleaning processes, have knowledge of Health & Safety and can plan and prioritise work effectively.

You'll have exceptional communication skills, be able to work well with others and have the ability to assess and evaluate information, reaching logical conclusions.

The ability to speak fluent Welsh is desirable.

A DBS Disclosure will be requested from the successful candidate being offered the position.

Closing Date: 30/10/2019 Please be aware that Coleg Cambria reserve the right to close any vacancy earlier then the listed date if we have received a high level of applications.

We would recommend that if you do wish to be considered that you complete the application as promptly as possible.

Glanhawr Llysfasi Cyflog £8.75 yr awr - (20 awr yr wythnos, 5 diwrnod yr wythnos, 06:30 - 10:30) Parhaol, Rhan Amser Rydym yn chwilio am lanhäwr i ymuno â ni ar ein safle Llysfasi mewn swydd barhaol, ran-amser am 15 awr yr wythnos.

Yr oriau gwaith fydd 6.30 am - 10.30 am, o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Gan weithio fel aelod o Dîm Cyfleusterau'r Coleg, byddwch yn cynorthwyo'r Pennaeth Ystadau a Chyfleusterau i ddarparu cyfleusterau rhagorol i staff, myfyrwyr ac ymwelwyr.

Byddwch yn cyflawni pob agwedd arferol o'r swydd fel; ysgubo, hwfro, glanhau arwynebau, dystio, mopio, sgleinio a gwagu biniau gwastraff.

Byddwch hefyd yn cynorthwyo â strategaeth rheoli gwastraff/ailgylchu'r coleg.

Nid yw profiad o lanhau yn hanfodol - ond rydym yn gofyn bod gennych ddealltwriaeth drylwyr o brosesau glanhau, Iechyd a Diogelwch ac yn gallu cynllunio a blaenoriaethu gwaith yn effeithiol.

Bydd gennych sgiliau cyfathrebu ardderchog, yn gallu cyd-weithio'n dda, ac yn gallu asesu a dadansoddi gwybodaeth gan ddod i ganlyniadau rhesymegol.

Byddai'n ddymunol petaech yn gallu siarad Cymraeg yn rhugl.

Byddwn yn gofyn am wiriad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd.

Dyddiad Cau: 30/10/2019 Mae Coleg Cambria yn cadw'r hawl i gau'r rhestr ymgeiswyr yn gynnar ar gyfer unrhyw swydd os byddwn yn derbyn nifer fawr o geisiadau.

Byddwn yn argymell i chi gwblhau'r cais cyn gynted â phosibl os hoffech gael eich ystyried.